Språkcentrum
är ett personalkooperativ. Det är en ekonomisk förening som vill använda vinsten i verksamheten. Alla medlemmar i föreningen är erfarna lärare eller experter som är aktiva i verksamheten.

   
Mål:
  Vårt mål är att stödja flerspråkiga utbildningar som kan bidra till   elevers bättre måluppfylelse och utveckling.
 
Vad kan vi göra:
1- Översätta svenska läromedel till olika språk som kan användas både i modersmålsundervisning och i studiehandledning
2- Anordna kurser för modersmålslärare, förskolelärare och grundskolelärare angående språkundervisning och kultur.
3- Ordna distansundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål.
4- Ordna läxhjälp både på distans och i skolan.
5- Producera interaktiva läromedel på olika språk.
6- Kartlägga, bedöma och värdera av nyanländas faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor.